Når du tar opp et boliglån, kan du velge mellom to ulike lånemodeller: serielån og annuitetslån.

Serielån

Nedbetaling av serielån

Serielån innebærer at du betaler like store avdrag på gjelden til hver termin, pluss renter av den gjenstående gjelden.

Fordi restgjelden blir mindre og mindre etter hvert som lånet betales ned, blir det også mindre renter å betale for hver gang. Det totale terminbeløpet du betaler blir altså gradvis lavere og lavere.

Annuitetslån

Nedbetaling av annuitetslån

Annuitetslån er derimot beregnet slik at det er terminbeløpene som holdes konstante, forutsatt at rentenivået er stabilt. Du betaler altså det samme beløpet hver gang, helt til gjelden er nedbetalt.

I starten betaler du ofte mer i renter enn i avdrag, men etter hvert som restgjelden reduseres betaler du en stadig større andel avdrag og en tilsvarende mindre andel renter.

Hva skjer hvis det kommer en renteendring?

Med serielån er avdragene like store gjennom hele låneperioden, uavhengig av rentenivået. Hvis rentesatsen blir endret underveis, fortsetter du å betale like store avdrag, men renteendringen vil medføre at du får større eller mindre rente å betale av den gjelden som gjenstår.

Dersom du har et annuitetslån, vil en renteendring innebære at det må beregnes et nytt terminbeløp. Det nye terminbeløpet vil baseres på den nye rentesatsen, og på hvor lang nedbetalingstid du har igjen.

Annuitetslån er vanligst, serielån er billigst

De fleste norske låntakere tar opp annuitetslån. Den viktigste årsaken er nok at veldig mange av de som tar opp boliglån er nyetablerte, og derfor ikke kan eller vil betjene et serielån der terminbeløpene er høyest de første årene.

Totalt sett er det imidlertid billigst å ta opp serielån. Fordi det betales høyere avdrag i starten enn med serielån, blir gjelden nedbetalt raskere. Restgjelden det til enhver tid skal beregnes renter av er derfor mindre, slik at det påløper lavere rentekostnader totalt.

Jo lengre låneperioden er, og jo høyere renten er, desto gunstigere er det å velge serielån. For lån med kortere løpetid, og når rentenivået er lavt, er ikke forskjellen like vesentlig.

Serielån eller annuitetslån: Hva bør du velge?

Som nevnt velger de fleste i Norge annuitetslån. Hvis du skal kjøpe din første bolig, er i startgropa karriere- og lønnsmessig, og kanskje også har små barn, er det naturlig å velge et lån som gjør det mulig å holde innbetalingene så lave som mulig de første årene.

Men dersom du har økonomi til å betale de høyere terminbeløpene i begynnelsen, vil det altså lønne seg med serielån på lang sikt. For noen kan det også være et logisk valg i forhold til livssyklusen: er du 55 år, på høyden av din karriere og har voksne, selvstendige barn, er det kanskje lettere å betjene lånet nå enn det vil være mot slutten av låneperioden når du er blitt pensjonist.

Det er for øvrig mulig å bytte fra serielån til annuitetslån eller omvendt underveis i låneperioden, men det vil innebære at du må betale et nytt etableringsgebyr.

En annen mulighet er å ta opp et annuitetslån, men betale ned ekstra på lånet — som om du hadde et serielån — når du har mulighet. Dette vil nemlig korte ned nedbetalingstiden, og kan gi en betydelig reduksjon i de totale rentekostnadene på annuitetslånet ditt.