Kan pensjonister ta opp forbrukslån? I utgangspunktet er svaret ja, men i realiteten vil eldre personer som søker forbrukslån støte på en del begrensninger. 

Dette skyldes først og fremst utlånernes risikovurderinger. Siden forbrukslån er lån uten sikkerhet, kan ikke utlåneren ta pant i faste eiendeler. Derfor er det søkerens framtidige inntekt og betalingsevne som veier tyngst når søknaden skal vurderes, og pensjonister kommer ikke alltid heldig ut av den vurderingen.

Men det betyr ikke at det er umulig for eldre personer å få forbrukslån. La oss se nærmere på hva du bør være oppmerksom på.

Aldersgrenser for forbrukslån

For å kunne ta opp et forbrukslån i Norge må man ifølge loven være myndig, altså over 18 år. De fleste utlånere opererer med litt høyere aldersgrenser, ofte 20, 21 eller til og med 25 år. Det man imidlertid ikke snakker så ofte om, er den øvre aldersgrensen.

Mange utlånere, for eksempel BN Bank og Monobank, opererer med en øvre aldersgrense på 70 år. Det samme gjelder låneformidleren Lendo. 

Andre banker og kredittselskaper har ingen offisiell øvre aldersgrense, men alderen din vil inngå som et element i kredittvurderingen de gjør av deg. 

Igjen koker det hele ned til risiko: kan utlåneren med rimelig grad av sikkerhet forvente at du vil være i stand til å betale ned lånet? Jo eldre du er og jo færre muligheter du har til å øke dine framtidige inntekter, desto større risiko tar utlåneren.

Bedre betingelser med bedre økonomi

Dette betyr likevel ikke at det er umulig å få forbrukslån som pensjonist, det er bare litt vanskeligere.

Alder er nemlig bare én av faktorene utlånerne vurderer. Det er selvsagt også viktig at du ikke har noen betalingsanmerkninger. Din kredittverdighet avhenger i tillegg av flere andre forhold, som bosted, annen gjeldsbelastning, og ikke minst fast inntekt. 

Forbrukslån til eldre og pensjonister

Alder er bare ett av kriteriene utlånerne tar i betrakning når de vurderer kredittverdigheten din. Foto: Shutterstock.

De aller fleste tilbydere av forbrukslån krever at du har fast inntekt, og som regel opererer de med en minimumsgrense. For eksempel må du ha inntekt på minst 200 000 kroner i året for å kunne få innvilget forbrukslån fra Collectorlånet eller Santander, mens Instabank og Monobank forutsetter en årlig bruttoinntekt på minst 250 000 kroner.

Jo høyere pensjonsinntekter eller andre faste inntekter du har, desto større vil altså muligheten være for å få innvilget forbrukslån, og desto bedre betingelser kan du regne med å få. Lav total gjeldsbelastning og en stabil boligsituasjon (at du ikke har flyttet for ofte) er også faktorer som vil telle til din fordel.

Vi anbefaler alltid å sende søknad til flere utlånere. Du binder deg ikke til noe ved å søke, og det er først når du har fått noen konkrete tilbud at du kan sammenligne og velge det beste og billigste lånet. Legg inn ønsket lånebeløp, løpetid og din antatte kredittverdighet i vår forbrukslånkalkulator, så får du opp en liste over tilbydere du kan sende søknaden din til.

Flere eldre misligholder forbrukslån

De siste årene har andelen eldre med betalingsproblemer eksplodert i Norge. Ifølge inkassoselskapet Lindorff er det nesten 18 000 nordmenn over 66 år som har en betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år, og Lindorff forventer at dette tallet vil fordobles (!) fram mot år 2030. 

Når eldre mennesker først får betalingsproblemer, er det ofte vanskeligere å komme seg ut av dem igjen enn det er når man er yngre. Pensjonister har som regel ikke utsikter til framtidig arv, og mulighetene til å øke inntektene er også ofte begrensede.

Det er derfor svært viktig å gjøre en realistisk vurdering av hva man kan klare å betale tilbake, og å ikke pådra seg større gjeldsforpliktelser enn man greit kan håndtere. 

Alternativer til forbrukslån

Før du eventuelt tar opp et forbrukslån, bør du også vurdere hvilke andre alternativer du har til å skaffe pengene du har behov for. Kan du for eksempel heller utvide boliglånet, som har mye lavere rente? Kan du låne av familie eller venner, eller selge eiendeler du ikke trenger? 

Hvis du eier en gjeldfri bolig, kan et såkalt seniorlån være et alternativ til forbrukslån. Prinsippet med slike lån er at banken tar pant i boligen, men i stedet for at du betaler renter og avdrag på lånet, legges rentekostnadene til den totale gjelden etter hvert som de påløper. 

Seniorlån har lavere rentekostnader enn vanlige forbrukslån, men siden lånet må innfris når du faller fra vil arvingene dine sitte igjen med en mindre arv. Om dette er en hensiktsmessig løsning for deg og dine, er derfor noe du må vurdere.