Er du blitt forespurt av en venn eller et familiemedlem om å bli medsøker på et forbrukslån? Og lurer du på hva det å være medsøker egentlig innebærer?

Da gjør du klokt i å orientere deg grundig før du eventuelt skriver under på søknaden. Som vi skal se, kan det å stille som medsøker på et lån være til stor nytte for den som skal ta opp lånet, men det er viktig at du ikke tar lett på det du forplikter deg til.

Hva innebærer det å være medsøker på forbrukslån?

Å være medsøker på et forbrukslån innebærer kort fortalt at du påtar deg samme ansvar som hovedsøkeren for at lånet blir tilbakebetalt (solidarisk ansvar). Du stiller altså som ekstra økonomisk sikkerhet for utlåneren. Dette gir noen vesentlige fordeler for hovedsøkeren.

Når dere er to som søker lån sammen, vil utlåneren vurdere søknaden på bakgrunn av deres samlede inntekt.

Det betyr at en hovedsøker som har for lav inntekt eller for ustabil inntektshistorikk til å få innvilget lån alene, kan få muligheten til å ta opp lån, eller at det kan innvilges et større lån enn det hovedsøkeren kunne fått alene.

… du påtar deg samme ansvar som hovedsøkeren for at lånet blir tilbakebetalt.

Sannsynligvis vil også betingelsene være mer fordelaktige. Begge låntakerne står nemlig 100 prosent ansvarlige for at lånet blir betalt tilbake. Dette betyr lavere risiko for banken, og vil som regel reflekteres i lavere rente og generelt bedre lånebetingelser.

Men nøkkelordet her for deg som medsøker er “100 prosent ansvarlig”. Hvis hovedsøkeren ikke kan (eller vil) betjene lånet, vil banken kreve pengene fra deg. Er du komfortabel med dette scenariet?

Solidarisk ansvar for lånet innebærer også at begge vil få betalingsanmerkning dersom lånet blir misligholdt. En betalingsanmerkning kan gjøre det vanskeligere for deg å ta opp egne lån i framtida, og kan gi deg dårligere lånebetingelser.

Kan hvem som helst være medsøker?

Det vanligste er at medsøker er hovedsøkerens ektefelle eller samboer, og i noen banker er dette en betingelse for at dere skal kunne ta opp forbrukslån sammen. Andre utlånere tillater at foreldre, søsken, andre familiemedlemmer eller venner er medlånere.

Men uansett hvilke krav utlåneren måtte stille til relasjonen mellom dere, er det ytterst viktig at du selv vurderer nøye hvor godt du kjenner og stoler på hovedlåneren, og hvordan eventuelle problemer med tilbakebetaling av lånet vil påvirke forholdet deres.

Dessverre fins det mange triste historier om mennesker som har hatt for stor tillit til venner eller familiemedlemmer, og som har måttet betale dyrt for andres økonomiske uansvarlighet. Ikke vær den som havner i en slik situasjon.

Unge mennesker foran en PC

Husk også at selv om hovedlåneren har god og stabil inntekt i dag, kan den økonomiske situasjonen komme til å endre seg før lånet er nedbetalt. Hvordan vil det påvirke evnen til å betjene lånet hvis han eller hun mister jobben, blir skilt eller rammes av alvorlig sykdom? Dette er det særlig viktig å tenke over hvis det dreier seg om et større lån med lang nedbetalingstid.

Les også: Skjult gjeld og andre økonomiske minefelt i parforhold

Bør du si ja til å være medsøker?

Å være villig til å stille opp for andre er en prisverdig egenskap, men husk hva flyselskapene sier: Ta alltid på din egen oksygenmaske først.

Å være medsøker på et forbrukslån innebærer et økonomisk ansvar som det er viktig å ikke undervurdere, og før du aksepterer må du være sikker på at du ikke setter din egen privatøkonomi på spill.

Før du signerer på lånepapirene, bør du derfor tenke grundig gjennom følgende spørsmål:

  • Har dere vurdert andre finansieringsmuligheter?
  • Har du tilstrekkelig og pålitelig informasjon om hovedlånerens økonomiske situasjon, betalingsdyktighet og betalingsvilje?
  • Stoler du på at hovedsøkeren vil gjøre alt som står i hans eller hennes makt for å betjene lånet selv?
  • Har du råd til å betjene hele lånet dersom det skulle vise seg at hovedsøkeren ikke kan eller vil overholde sine forpliktelser?
  • Er det liten risiko for at relasjonen dere imellom vil endre seg før hele lånet er nedbetalt?
  • Vil forholdet deres tåle det dersom du ender med å måtte nedbetale lånet?

Hvis du kan svare ja på alle disse spørsmålene, har du gode forutsetninger for å kunne strekke ut en hjelpende hånd—og komme ut av det med både økonomien og familie- eller vennskapsforholdet i behold.