Ingen andre land i Europa bruker mer penger på fornyelse av boligen enn nordmenn: i 2017 brukte vi hele 86 milliarder kroner på oppussing av hjem og hytter.

Men hvor kommer disse milliardene fra, og hvordan bør du selv finansiere ditt neste oppussingsprojekt?

I denne artikkelen ser vi på ulike finansieringsmuligheter for oppussing. Mens utvidelse av boliglånet kanskje er det mest nærliggende for mange, kan forbrukslån i noen tilfeller faktisk være en bedre løsning. Et par andre alternativer kan også være aktuelle for noen.

Utvide boliglånet eller ta opp forbrukslån?

Med lav rente på boliglånet er det kanskje mulig å spare opp det som skal til for å kunne investere i et nytt kjøkken, nytt bad eller nytt gulv i stua. For de fleste må det imidlertid et lån til.

Dersom restgjelden på ditt eksisterende boliglån er under 60 prosent av boligens verdi, er det nærliggende å utvide lånerammen. For å innvilge en slik utvidelse vil de fleste banker kreve en boligtakst som ikke er eldre enn 2 år.

Men bør forbrukslån bare vurderes av de som ikke har mulighet til å utvide boliglånet? Faktisk er svaret nei. Hvis du tilbakebetaler oppussingslånet raskere enn boliglånet, kan du nemlig ende med å betale langt mindre rentekostnader med forbrukslån enn med boliglån, til tross for at forbrukslån har langt høyere rentesatser.

Tinglysingsgebyr og eventuell ny verdivurdering av boligen, som ikke påløper om du tar opp forbrukslån, må også tas med i beregningen.

Lån fra Husbanken eller startlån fra kommunen

Et annet alternativ som mange ikke engang vurderer, er grunnlån til utbedring av eldre boliger fra Husbanken. Støtte kan gis til husstander med presset inntekt når andre banker ikke gir lån grunnet lav takst.

Utbedringene skal være nøkterne, men innenfor rammen av hva som kan regnes som normalt og rimelig. Utbedringen skal ta hensyn til miljøet og være energieffektive. Normalt er saksbehandlingstiden tre uker.

Finansiering av oppussing

Husbanken kan i noen tilfeller tilby grunnlån til utbedring av eldre boliger.

Startlån fra kommunen er et annet alternativ for de som ikke får lån fra en vanlig bank. Normalt gis det ikke lån til oppussing og vedlikehold, men utbedringer, som utskifting av dårlige, trekkfulle vinduer, kan støttes.

Barnefamilier, enslige forsørgere, økonomiske vanskeligstilte og personer med funksjonsnedsettelse har høyest prioritet.

Er det lurt å låne til oppussing?

Oppussing av boligen er en investering som både gir økt bruksglede og forventet økt avkastning ved senere salg. Det er kanskje lett å tenke på oppussing som en luksusbeskjeftigelse, men noen ganger kan det faktisk lønne seg å ta opp lån for å få det gjort hvis alternativet er å vente mens boligen forfaller.

Oppussing av bad er et typisk eksempel: hvis for eksempel membranen i dusjen er ødelagt, kan det oppstå fuktskader på hele konstruksjonen på badet dersom problemet ikke utbedres raskt.

Lån til oppussing kan være nødvendig

Noen typer oppussing kan det koste dyrt å utsette, selv om du må ta opp lån for å få det gjort.

Å bytte skadet kledning på huset er også en kostbar affære. Om dette kan forhindres ved å ta opp lån til å få beiset eller malt i tide, er det helt klart verdt investeringen.

Mange energiøkonomiserende tiltak kan det også lønne seg å iverksette jo før jo heller, som å bytte ut gamle, trekkfulle vinduer med nye og bedre som holder på varmen. I løpet av noen år kan besparelsen på strømutgiftene være betydelig.

Ting å tenke på når du skal låne til oppussing

  • Be alltid om minst tre anbud på jobben du vil ha gjort, hvis du ikke pusser opp selv. Prisene kan variere med så mye som 50 prosent, til og med mer, fra den ene håndverkeren til den andre.

  • Når du vet hva oppussingen vil koste, regn ut hva du må ta opp i lån. Finn ut hvor mye du realistisk sett har mulighet til å betale tilbake hver måned.

  • Dersom du vet at utgiftene til oppussing vil strekke seg over tid, vurder å låne mer enn én gang. Fordelen er at du slipper å betale rente på hele beløpet med én gang ved at du timer lånet til akkurat når du trenger pengene. Ulempen er at du må betale etableringsgebyr for mer enn ett lån.

  • Kan du utvide lånerammen på boliglånet uten å måtte få ny verdivurdering? Er det et større beløp det er snakk om, kan det uansett være mest lønnsomt å få foretatt en verdivurdering og utvide eksisterende boliglån.

  • Dersom du har mulighet til å tilbakebetale lånet raskt, kan forbrukslån faktisk bli billigere enn boliglån. Sjekk i såfall vår kalkulator, og søk hos 3-4 utlånere på toppen av listen for å kunne sammenligne flere tilbud og sikre deg best mulig rentebetingelser.

Til kalkulatoren