Drømmer du om egen hytte, er du langt fra alene. Nordmenn er et hytteeiende folk, og hyttebruken øker stadig. Men hvordan bør hyttedrømmen best finansieres?

Her gir vi deg en oversikt over de mest aktuelle lånemulighetene. Vi ser også nærmere på hvilke finansieringsalternativer du har hvis du ønsker å låne til bygging av ny hytte, kjøp av fritidseiendom i utlandet, eller utvidelse og oppussing av en eksisterende hytte.

Utvidelse av boliglånet

Hvis du har mulighet til å utvide et eksisterende boliglån, er dette med all sannsynlighet den mest økonomiske måten å finansiere hyttekjøpet på. Boliglån er de billigste lånene på markedet, og eier du en bolig med lav gjeldsgrad kan du utnytte denne verdien ved å stille boligen som sikkerhet for banken når du vil realisere hyttedrømmen.

Rammelån er det mest populære alternativet. Et rammelån er ganske enkelt et lån med sikkerhet i boligen, som kan brukes til hva du ønsker. Du får en låneramme på et visst beløp, men betaler verken renter eller avdrag før du faktisk bruker pengene.

Å refinansiere boliglånet er også enklere enn å ta opp et nytt lån. Du trenger for eksempel ikke å søke om finansieringsbevis. Dette er særlig nyttig hvis det tar litt tid å finne drømmehytta, siden finansieringsbeviset bare er gyldig i tre måneder.

For at du skal kunne utvide boliglånet er det en forutsetning at lånet allerede er godt nedbetalt. Hos de fleste banker må boliggjelden utgjøre under 60 prosent av boligverdien for at du skal få innvilget en refinansiering, og etter utvidelsen skal ikke den totale gjelden din overstige 85 prosent av boligverdien.

Hyttelån med pant i hytta

Hvis du ikke eier bolig eller av ulike grunner ikke kan eller vil utvide boliglånet, kan du undersøke muligheten for å ta opp et hyttelån.

Hyttelån fungerer på samme måte som vanlige boliglån. Lånet gis med sikkerhet i fast eiendom; forskjellen er ganske enkelt at ved hyttelån tar banken pant i hytta i stedet for i boligen. Det kan også være mulig å finne en kombinasjonsløsning der banken tar pant i både hytte og bolig, hvis du har ledig sikkerhet i boligen.

Rentene på hyttelån er høyere enn på vanlige boliglån. Det skyldes at det er vanskeligere å vurdere verdien på hytter, og at forventet verdiutvikling er lavere i hyttemarkedet enn i boligmarkedet. Lånevilkårene avhenger imidlertid av kjøpsobjektet: en moderne hytte i et populært hytteområde med god prisutvikling vil bli vurdert som bedre sikkerhet for banken enn en eldre, enkel hytte utenfor allfarvei, og vilkårene vil bli deretter.

Hytter på Beitostølen om vinteren

Eiendommens beliggenhet og standard har stor innflytelse på vilkårene for hyttelån. Foto: Adobe Stock.

Vanligvis vil du ikke få hyttelån som overstiger 60 prosent av verdien på hytta, så de resterende 40 prosentene må skaffes til veie på annet vis.

Ikke overse muligheten for å søke hyttelån hos en lokal bank i området der du vil kjøpe hytte, selv om du bor et annet sted. Mange banker vil likevel kreve at du har andre kundeforhold i banken før du kan få innvilget hyttelån.

Byggelån til hyttebygging

Ønsker du å bygge en helt ny hytte? Utvidelse av boliglånet er fortsatt det beste alternativet hvis det er mulig, men et byggelån kan også være et godt alternativ. Det er ingenting i veien for å ta opp byggelån til bygging av fritidsbolig.

Byggelån fungerer i praksis som en kontokreditt mens byggingen pågår. Banken oppretter en byggelånskonto for deg, som blir belastet etter hvert som byggeregningene kommer inn. Regningene kontrolleres av banken før utbetalingene blir godkjent, for å sikre at panteverdien opprettholdes.

Rentene betales av det beløpet du til enhver tid har trukket av kreditten. Siden byggelån krever litt mer administrativt arbeid fra bankens side enn vanlige lån, vil banken også ta provisjon i form av en liten prosentandel av bevilget beløp. Provisjonen beregnes som regel etterskuddsvis hvert kvartal.

Når hytta står ferdig, blir byggelånet omgjort til et vanlig hyttelån eller boliglån. Det nye lånet vil ha bedre rentebetingelser enn byggelånet (som regel et par prosentpoeng), siden sikkerheten i en ferdigstilt hytte er mye bedre enn i et byggeprosjekt. Pass derfor på at konverteringen blir gjennomført så raskt som mulig.

Det kan være ganske store forskjeller i lånevilkårene for byggelån, så be om tilbud fra flere banker før du bestemmer deg. Sammenligningen må ta alle kostnader med i betraktning, inkludert etableringsgebyr og kvartalsvis provisjon.

Hva med forbrukslån?

Er det verdt å vurdere forbrukslån for å realisere hyttedrømmen? Hos enkelte tilbydere er det mulig å låne inntil 600 000 kr, og med et slikt beløp kan det være mulig å bli eier av en koselig liten hytte litt utenfor de mest etterspurte områdene. Forbrukslån kan i teorien også brukes som egenkapital, hvis dette er nødvendig for å få innvilget hyttelån.

Forbrukslån kan imidlertid ikke anbefales til finansiering av hyttekjøp. De høye rentene gjør denne typen finansiering lite egnet for større investeringer, og hyttemarkedet er for svingende til at du kan være trygg på at hytta vil stige i verdi. Skulle du for eksempel miste jobben eller bli syk og måtte selge hytta på et uheldig tidspunkt, kan du bli sittende igjen med en alt for stor og uhåndterlig gjeld.

Lån til kjøp av fritidsbolig i utlandet

Er det feriehus i Frankrike eller i Spania som frister? Da har du litt færre finansieringsalternativer enn om du ønsker å kjøpe en vanlig hytte ved sjøen eller på fjellet i Norge.

De aller fleste norske banker tilbyr bare lån med sikkerhet i fritidsbolig dersom eiendommen ligger i Norge. Hvis banken kan ta sikkerhet i primærboligen din i Norge, vil det imidlertid være mulig å få innvilget et rammelån som beskrevet ovenfor.

DNB er den eneste norske banken som gir lån med pant i utenlandske fritidseiendommer. Banken anbefaler å ta opp lånet i den valutaen som fritidsboligen omsettes i, for å redusere valutarisikoen.

Lån til utvidelse eller oppussing av hytte

Hvis du allerede har en hytte, men vurderer å ta opp lån til oppussing, vil et rammelån med sikkerhet i eiendom (primærboligen eller hytta) fortsatt være det billigste og enkleste. Hvis du ikke har ledig sikkerhet, kan byggelån være et godt alternativ også her.

Til mindre oppussingsprosjekter kan det være aktuelt med forbrukslån. Fordelen med forbrukslån er at det går raskt å søke, få lånet innvilget og pengene utbetalt. Ulempen er de høye kostnadene forbundet med slike lån, så vurder nøye hvor store månedlige utgifter du kan betjene uten at det forstyrrer sinnsroen når du skal nyte deilige dager på hytta.

Les også: Lån til oppussing