Hvis du handler en del på nett, kan du kanskje nummeret på kredittkortet ditt mer eller mindre utenat. Men har du noen gang lurt på hva de 15 eller 16 sifrene egentlig betyr?

Kortnumre er nemlig ikke tilfeldig sammensatt. For den jevne forbruker har den kryptiske tallrekken ingen praktisk betydning ut over at du må kjenne til den for å få gjennomført en betaling, men for banker, finansinstitusjoner og betalingsplattformer inneholder den informasjon om hvem som har utstedt kortet og som gjør det mulig å godkjenne transaksjoner.

Det er den internasjonale standarden ISO/IEC 7812 som fastsetter hvilket format et kortnummer skal ha. Standarden gjelder for øvrig ikke bare vanlige bankkort, men også kort fra en rekke andre institusjoner.

La oss se nærmere på hva kortnumrene kan fortelle oss.

Siffer 1-6: Identifiserer kortutstederen

De første seks sifrene i kortnummeret kalles Issuer Identifier Number (IIN) eller Bank Identification Number (BIN), og viser hvilken institusjon som har utstedt kortet.

Det første sifferet i identifikasjonsnummeret angir hvilken kategori utstederen tilhører:

Siffer Kategori
0 Komiteen ISO/TC 68 (Financial Services) og andre standardiseringsorganer
1 Flyselskaper
2 Flyselskaper og finansinstitusjoner
3 Reise- og underholdningsselskaper
4 Bank og finans
5 Bank og finans
6 Merchandising, bank og finans
7 Oljeselskaper
8 Helse- og telekomselskaper
9 Tildeles av nasjonale standardiseringsorganer

Kilde: Wikipedia

De neste fem sifrene er forskjellige for hver utsteder, og totalt utgjør altså de seks første sifrene en unik tallkombinasjon som identifiserer utstederen. Noen utstedere kan ha mer enn ett Issuer Identifier-nummer; for eksempel bruker mange banker forskjellige numre for henholdsvis debetkort og kredittkort.

De store kortselskapene kan enkelt identifiseres ved hjelp av de første sifrene:

Selskap Kortnummer begynner med
American Express 37
Visa 4
Mastercard 51 – 55 eller 2221 – 2720
Diners Club 300 – 305, 36 eller 38
Discover 6011 eller 65
JCB 35

Kilde: bindb.com

Det offisielle IIN/BIN-registeret administreres av American Bankers Association. Listen er ikke tilgjengelig for publikum, kun for betalingsleverandører, finansinstitusjoner og andre institusjoner som selv er registrert som utstedere. Disse må signere en lisensavtale før de får tilgang til registeret.

Det er altså ikke uten videre så lett å finne identifikasjonsnummeret til en gitt bank eller annen utsteder hvis du ikke har tilgang til et kort. Motsatt vei er det enklere: Hvis du allerede har et Bank Identification-nummer og vil undersøke hvilken bank det tilhører, kan du søke i en offentlig tilgjengelig BIN-database.

Siffer 7-15: Unike for brukeren

De neste sifrene, fra det sjuende til det nest siste, er unike for kortholderen (den som eier kortet) og knytter kortet til riktig bankkonto.

I et standard 16-sifret kortnummer er det altså sifrene fra 7 til 15 som utgjør brukernummeret. Har kortnummeret flere eller færre enn 16 sifre (American Express-kort har for eksempel 15), er det altså brukernummeret som varierer i lengde. ISO/IEC 7812-standarden tillater kortnumre med inntil 19 sifre innenfor dagens system.

Brukernumrene administreres av kortutstederen, og er ofte tilfeldig generert.

Siste siffer: Kontrollsifferet

Det siste sifferet i kortnummeret er kanskje det mest interessante, iallfall for tallnerdene blant oss. Det er et kontrollsiffer som brukes til å verifisere at kortnummeret er gyldig — ikke for å bekjempe bedrageri (det krever mer avanserte metoder), men ganske enkelt for å avdekke skrivefeil.

De fleste nettbutikker bruker dette sifferet til å kontrollere at kunden har oppgitt et gyldig nummer. Det er nemlig mye raskere og mer brukervennlig at en eventuell tastefeil oppdages med én gang og gir en feilmelding i betalingsskjemaet, i stedet for at nummeret sendes inn for så å bli avvist av betalingsplattformen.

Forklaring på hvert siffer i et kredittkortnummer

Dette betyr de ulike sifrene i et kredittkortnummer. Foto: Fotolia.

Kontrollsifferet regnes ut på grunnlag av de andre sifrene i kortnummeret via en såkalt Luhn-algoritme. Luhn-algoritmen ble utviklet av IBM-forskeren Hans Peter Luhn og patentert i 1960, men i dag er patentet utløpt og algoritmen kan brukes av hvem som helst.

Slik kan du benytte prinsippene i algoritmen til å undersøke om et kortnummer er gyldig eller ikke:

  • Start med det første tallet til venstre for kontrollsifferet (altså nest siste siffer i kortnummeret).
  • Doble dette sifferet og annethvert siffer bakover. Hvis resultatet blir større enn 9 (for eksempel 6 x 2 = 12), trekker du fra 9 (12 – 9 = 3).
  • Summer alle sifrene, altså både de som er blitt doblet og de som er uendret, inkludert kontrollsifferet
  • Hvis summen er delelig med 10, er kortnummeret gyldig. Hvis ikke, er det ugyldig.

Vil du prøve deg på en kontrollutregning selv? Her er et fiktivt kortnummer fra DNB. Sifrene som skal dobles er uthevet i fet skrift:

4029 6045 2079 6481

Er dette et gyldig kortnummer?

Endringer på trappene

På grunn av et stadig økende antall kortutstedere, forventer standardiseringsorganet at det etter hvert vil bli mangel på tilgjengelige sekssifrede Issuer Identifier/Bank Identification-numre. ISO/IEC 7812-standarden er derfor blitt revidert med sikte på en framtidig utvidelse av disse numrene fra seks til åtte sifre.

Visa har annonsert at de går over til åttesifrede Bank Identification-numbre i 2022. Opprinnelig var planen å samtidig utvide hele kortnummeret fra 16 til 19 sifre, men selskapet landet til slutt på å beholde 16-sifrede numre.

MasterCard har også annonsert 2022 som frist for at kortinnløserne må kunne støtte åttesifrede Bank Identification-numre.