Forbrukerkreditt har mange former og mange tilbydere. I tillegg til utbetalinger av rene pengebeløp, kan slike lån innvilges spesifikt for å finansiere ulike innkjøp.

Et forbrukslån er et kortsiktig lån eller utsatt betaling, som vanligvis er ment å finansiere et engangsutlegg. Forbrukskreditt gis av banker og andre finansselskap.

Det kan være betydelige forskjeller i lånebeløp, betalingstid, renter og andre kostnader. Du bør derfor alltid ta deg tid til å undersøke vilkårene nøye.

Forbrukslån er mer tilgjengelig enn noen gang, og det er vanskelig å vite hvor man skal henvende seg. Sammenligning av ulike tilbydere lønner seg alltid.

Før du tar opp et lån, er det også lurt å vurdere om du virkelig trenger det, og hva slags lån som eventuelt vil være gunstigst for din privatøkonomi.

Hva er egentlig forbrukslån?

Forbrukskreditt, deriblant forbrukslån, er kreditt som ikke krever sikkerhet — i motsetning til for eksempel boliglån, der banken tar sikkerhet i boligen.

Et forbrukslån kan du søke om direkte fra en bank, kredittinstitusjon eller lånemegler.  Kreditten får du som et engangsbeløp på kontoen din, og du bruker pengene som du vil.

Deretter nedbetaler du gjelden med et månedlig beløp. Tidligere var det mulig å få forbrukslån som en såkalt rammekreditt, der du kunne trekke på lånet når du ville så sant du betalte renter. Dette ønsker mydighetene en slutt på, og slike kreditter blir nå konvertert til nedbetalingslån.

De fleste långivere anser det som en privatsak hva forbrukerkreditt brukes til. Hva som er formålet med kreditten blir det derfor ofte ikke engang spurt hvis det er snakk om et pengebeløp, ikke delbetaling. Typiske bruksområder er egenandel til boligkjøp, oppussing, refinansiering av smålån, ferieturer eller kjøp av forbruksvarer.

Hvis du kjøper varer i for eksempel en elektronikkbutikk eller en norsk nettbutikk, blir du ofte tilbudt avbetaling, også kalt delbetaling. Dette er i realiteten et forbrukslån, og kan tilbys hvis du kommer godt ut av en kredittvurdering. Butikken får pengene direkte fra kredittselskapet du får finansiering fra, og du nedbetaler beløpet med månedlige avdrag pluss renter.

Rentene er ofte høye

Siden forbrukskreditt gis uten sikkerhet, er renten vanligvis mye høyere enn boliglån eller billån. Forbrukslånsrenten varierer vanligvis fra 9 – 25 prosent, men betydelig høyere rente forekommer ved kortsiktige lån på under 20 000 kroner.

Ofte er kredittverdighet den viktigste faktoren for hvilken rentesats du betaler. Kredittverdigheten gir en pekepinn om låntakerens evne til å betjene lånet, men det er bare en indikasjon. Långiver tar uansett en risiko. Derfor er lån det stilles sikkerhet for generelt billigere enn usikrede lån (långivers risiko er mye lavere).

Inntil for få år siden var det sjelden forbrukslån ble gitt til beløp over 100 000 kroner. Nå ser vi at flere tilbydere gir usikrede lån opp til en halv million.

Utlåneren er ansvarlig for å kontrollere kreditthistorien og den finansielle situasjonen til søkeren for å vurdere om hun eller han har evnen til å håndtere lånet. Utlåner ønsker selvfølgelig pengene tilbake, så lån blir bare innvilget til søkere som antas å kunne betale gjelden.

Minstekravet er vanligvis fast inntekt. Kriteriene varierer mye, men som regel kreves det at søkeren har fast inntekt over 20 000 kroner per måned, enten fra arbeid eller trygdeytelser, er fylt 25 år, og har en fast adresse i Norge.

Mange søker lån etter en endring i livssituasjonen, som samlivsbrudd, arbeidsledighet eller uførhet. Det er ikke umulig å få usikret lån selv om man går på arbeidsavklaringspenger, men om det er et lurt valg er en annen sak.

Noen ganger blir forbrukskreditt brukt av den enkle grunn at forbruket øker raskere enn inntektene. Man lever med andre ord over evne.

Hvem benytter forbrukskreditt?

Andelen personer med en form for forbrukskreditt har fortsatt å vokse de siste årene. Ifølge tall fra Statens institutt for forbruksforskning har cirka en fjerdedel av den voksne befolkningen en eller annen form for forbrukskreditt.

Kredittkortgjeld er den vanligste typen forbrukskreditt. Forbrukslån ligger noe lavere, men til gjengjeld er gjennomsnittsgjelden høyere.

Den typiske mottaker av forbrukslån er i 40-årene. Menn er noe sterkere representert enn kvinner, men forskjellene har blitt mindre de siste årene.

Personer i høyere inntektsgrupper er overrepresentert blant dem som har større kredittkortlån. Det er naturlig å tenke at disse personene blir innvilget en høyere kredittramme, og at mange benytter seg av den.

Hver fjerde nordmann har en form for forbrukskreditt.

– Statens institutt for forbruksforskning

For forbrukslån ser vi ikke noen store forskjeller mellom inntektsgruppene, ettersom også folk på trygd kan få innvilget slike lån. Universitetsutdanning er negativt korrelert med forbrukslån: vi ser altså at personer med mindre utdanning er overrepresentert blant lånekundene. Det samme mønsteret ser vi ikke med kredittkortgjeld.

Kalkulator

Sammenlign forbrukslån

Vår kalkulator viser deg beregnede månedlige kostnader for forbrukslån fra de fleste store norske tilbyderne.
Kalkulator

Å vurdere før en lånesøknad

Et lån er en forpliktelse som har både kortsiktige og langsiktig konsekvenser for person- eller familieøkonomien. Hvis du vurderer å ta opp lån, er det viktig å beregne nøye hva du er istand til å betjene per måned. Vurder din disponible inntekt og etter at faste utgifter er trukket fra, og ikke overvurder din låneevne slik at du ender opp med høyere gjeld senere.

Våre nettsider har en lånekalkulator som gir deg en pekepinn på hvor store månedlige avdrag du kan regne med å betale. Dette avhenger av utlåner, lånebeløp og nedbetalingstid, men også din personlige situasjon som vurderes ut fra dine personlig opplysninger og en kredittsjekk.

Hvis du bestemmer deg for å søke om forbrukslån, bør du sende en lånesøknad til mer enn en tilbyder. Søknaden i seg selv koster ikke noe, og er ikke bindende. Ved å sammenligne flere tilbud kan du velge det mest passende lånet for din situasjon.

Effektiv rente gir ofte en god indikasjon på den totale kostnaden av forbrukskreditten. Men er lånebeløpet lite, kan termingebyr og andre ekstrakostnader raskt utgjøre en betydelig sum som det er viktig å ta med i beregningen før du tar en beslutning.