Forbrukskreditt – trender og analyser

Nordmenn låner stadig mer, og forbrukslån øker mest

Nordmenn låner stadig mer, og forbrukslån øker mest

Norske husholdninger har stadig mer gjeld, særlig forbruksgjeld, og bruker en stadig økende andel av disponibel inntekt til å betjene gjelden. Det bekymrer myndighetene, som skjerper kravene til bankenes markedsføring og utlånspraksis.

Les mer

Prangende forbruk eller sosial rasjonalitet – er søken etter status alltid dårlig?

Begrepet prangende forbruk blir ofte brukt nedsettende om nyrike som søker å vise frem mest mulig rikdom, heller enn å bruke for å dekke behov.

Samtidig peker økonomiske teorier på at det å strekke seg litt lenger etter forbruksgjenstander kan være nyttig for samfunnsøkonomien. Les mer