Forbrukskreditt – trender og analyser

Mennesker som former en pil som peker oppover

Gjeld fra forbrukslån øker mer enn kredittkortgjeld

I 2016 økte forbrukslån mer enn lån på kredittkort. Nordmenn låner fortsatt mer med kredittkortet.

De fleste klarer å betale tilbake lånene, men 5 prosent ligger etter med faktura 90 dager etter forfall. Og flest lån er de ikke de yngre som står bak, men 40-åringene. Les mer

Prangende forbruk eller sosial rasjonalitet – er søken etter status alltid dårlig?

Begrepet prangende forbruk blir ofte brukt nedsettende om nyrike som søker å vise frem mest mulig rikdom heller enn å bruke for å dekke behov.

Samtidig peker økonomiske teorier på at det å strekke seg litt lenger etter forbruksgjenstander kan være nyttig for samfunsøkonomien. Les mer