Har du pådratt deg en betalingsanmerkning, og lurer på om det likevel er mulig å ta opp et lån uten sikkerhet?

Det korte, brutale svaret er nei. Når du søker om lån uten sikkerhet vil utlåneren alltid foreta en kredittsjekk av deg, og dersom det kommer fram at du har en betalingsanmerkning vil søknaden sporenstreks bli avslått.

For banker og andre utlånere er nemlig en betalingsanmerkning et sikkert tegn på at du tidligere har skjøttet økonomien din dårlig. Når du har en historikk med å ikke gjøre opp for deg, anser utlåneren at det er for risikabelt å låne deg flere penger.

Norske banker og kredittinstitusjoner er dessuten pålagt å følge såkalt “forsvarlig utlånspraksis”, og har rett og slett ikke lov til å gi deg lån som de ikke kan være rimelig trygge på at du vil ha evne til å betjene.

Det er altså klart at du ikke vil få innvilget lån uten sikkerhet så lenge du har en aktiv betalingsanmerkning. Så hvilke alternativer har du?

Betale ned gjelden og få slettet anmerkningen

Det lureste du kan gjøre er å betale det du skylder, inkludert alle renter og omkostninger. Når gjelden er gjort opp, skal nemlig betalingsanmerkningen slettes umiddelbart.

I praksis er det slik at kredittopplysningsbyråene må få melding fra inkassobyrået om at gjelden er betalt og saken avsluttet. Det kan derfor gå noen dager etter at du har betalt før betalingsanmerkningen blir slettet.

Som regel går denne prosessen automatisk, men feil kan skje overalt. Et par uker etter at du har gjort opp gjelden bør du derfor sjekke at anmerkningen virkelig er borte, for sikkerhets skyld. Er den ikke blitt slettet, må du følge opp med den instansen som har registrert betalingsanmerkningen (som regel et inkassobyrå) og be om at det blir gjort.

Sjekk at betalingsanmerkningen din er slettet

Når gjelden din er betalt, bør du sjekke at betalingsanmerkningen er blitt slettet som den skal. Foto: Bigstock.

Når betalingsanmerkningen er slettet, forsvinner den fra registeret for godt. Det ligger ikke igjen noen spor etter den, og du vil ha fått tilbake den samme kredittverdigheten som du hadde før betalingsanmerkningen hvis andre forhold, som inntekt, bosted og annen gjeld, er uendret.

Hvis du ikke betaler gjelden din, blir betalingsanmerkningen automatisk foreldet fire år etter at den ble registrert. Det betyr imidlertid ikke at selve kravet foreldes. Så selv om betalingsanmerkningen vil forsvinne fra registeret etter fire år, skylder du fortsatt pengene, og inkassobyrået kan sette i gang en ny rettslig prosess for å reaktivere betalingsanmerkningen. Å vente på at betalingsanmerkningen skal foreldes er altså en lite smart strategi.

Det er verdt å merke seg at når en utlåner foretar en kredittsjekk, ser de kun eksisterende betalingsanmerkninger. Pågående inkassosaker som enda ikke har gitt deg en anmerkning, vil ikke framgå i kredittsjekken.

Du bør derfor sørge for å rydde opp i alle misligholdte krav som raskt som overhodet mulig, og være nøye med å betale nye regninger innen forfall så du ikke risikerer nye betalingsanmerkninger i framtida.

Still sikkerhet for lånet

Et fåtall utlånere kan tilby refinansiering til tross for at du har en betalingsanmerkning, men til gjengjeld vil de kreve sikkerhet i fast eiendom. Har du mulighet til å stille pant i eiendeler som en nedbetalt hytte, båt eller bil, kan dette være en utvei.

Sikkerhet i fast eiendom

Hvis utlåneren kan ta pant i fast eiendom, som bil eller båt, kan det være mulig å ta opp lån selv om du har en betalingsanmerkning. Foto: Shutterstock.

Dette bør du imidlertid bare gjøre dersom du er helt sikker på at du vil klare å betjene avdragene på lånet. Du må regne med å få nokså dårlige rentebetingelser, siden utlåneren vet at det er risikabelt å låne ut penger til deg. Og klarer du ikke å gjøre opp for deg, kan det ende med at utlåneren krever at eiendelene dine blir tvangssolgt for å drive inn gjelden.

Be ektefelle eller samboer om hjelp

Har du en ektefelle eller samboer som ikke har betalingsanmerkninger, og som derfor ikke vil ha problemer med å få lån?

Hvis hun eller han er villig til å hjelpe deg ut av knipen, bør et eventuelt lån som tas opp av samboeren eller ektefellen din benyttes til å betale ned den eksisterende gjelden og få slettet betalingsanmerkningene.

På den måten får begge parter normal kredittverdighet igjen, og du kan ta opp nye lån i ditt eget navn i stedet for å eksponere den du lever sammen med for framtidig gjeld. Ditt økonomiske rot er ditt ansvar!

Denne løsningen krever stor grad av gjensidig tillit mellom dere, og det verste du kan gjøre er å misbruke denne tilliten. Det er derfor viktig at du erkjenner årsakene til at du havnet i denne situasjonen i første omgang, og tar de grepene som er nødvendige for å rydde opp.

Søk gjeldsrådgivning

Hvis du ikke ser noen vei ut av ditt økonomiske uføre, kan du be om gjeldsrådgivning fra NAV. Tjenesten er gratis, og alle norske kommuner har plikt til å tilby gjeldsrådgivning til innbyggerne sine.

Rådgivningen tilpasses dine behov og din økonomiske situasjon. Du kan for eksempel få hjelp til å forhandle med kreditorene, skrive søknad om utsettelse av betaling, finne ut hvordan du kan redusere utgiftene dine, og sette opp et realistisk budsjett.

Ta kontakt med ditt nærmeste NAV-kontor eller med kommunen for å avtale et møte. Du kan også ringe økonomirådstelefonen på 55 55 33 39 (tastevalg 1) eller benytte chat-tjenesten.

Mer informasjon om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning finner du på nettsidene til NAV.