Mange er forvirret over forskjellen mellom nominell og effektiv rente, og hvordan man egentlig regner seg frem til effektiv rente. La oss ta de grunnleggende definisjonene først:

  • Nominell rente er renten på lånet.
  • Effektiv rente er renten på lånet + alle andre kostnader og gebyrer på lånet, slik som etableringsgebyr og termingebyr.

Den effektive renten viser deg derfor den faktiske kostnaden på lånet. Her viser vi deg en forenklet formel for manuell beregning av effekt rente, og deretter den reelle formelen.

Manuell beregning av effektiv rente

effektiv-rente-formel

For å beregne effektiv rente, må du vite den nominelle renten, etableringsgebyr, termingebyr og antall terminer per år.

Skal du beregne manuelt, får du ikke et helt eksakt resultat, men en god indikasjon. Vi viser deg den faktiske formelen nedenfor.

La oss ta et eksempel: nominell rente er 10 %, det er 12 terminer i året. Formelen blir slik:

(1 + 0,10/12)12 – 1
= (1 + 0,00833)12 – 1
= 1,1047 – 1
= 0,1047

For å få prosent ganger vi med 100: 0,1047 × 100 = 10,47%

Vi må nå legge til termingebyret og etableringsgebyret.

Beregn termingebyret per år og del dette på halvparten av restgjelden. Låner du 100.000 kroner med 12 terminer i året med 35 kroner i termingebyr, blir regnestykket slik: (35 × 12/50 000) × 100 = 0,84. Legg dette til den nominelle renten per år, altså 10,47 + 0,84 = 11,31%.

Virkningen av etableringsgebyret er noe mer komplisert å begne. La oss si at du betaler 1000 kroner i etableringsgebyr på et lån på 100.000 kroner. Etableringsgebyret tilsvarer da 1% av lånet. En prosent i etableringsgebyr vil gi ulike virkning ut fra ulik nedbetalingstid. Jo kortere nedbetalingstid, jo større blir effekten. Ved en rente på 10 prosent må du legge til 1,11% for nedbetaling på et år, og 0.39% på en nedbetaling på 5 år.

Gitt 5 år, har vi da 11,31 + 0,39 = 11,70.

Formel for effektiv årlig rente

Den reelle formelen på effektiv rente er imidlertid langt mer komplisert og strengt regulert. Norge har implementert EU direktiv 2008/48/EF som gir en formel for hvordan den effektive årlige renten skal beregnes.

For å illustrere hvor komplisert den fullstendige formelen er, kan vi se på formelen som ligger til grunn for St.prp. nr. 63 (2008-2009) Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v.  som samsvarer med FOR 2010-05-07 nr 654: Forskrift om kredittavtaler mv.

Ligningen som fastsetter den effektive årlige renten (EÅR), sammenstiller den samlede nåverdien av kredittutnyttelsene på årsbasis på den ene siden og den samlede nåverdien av tilbakebetalinger og betalinger av omkostninger på den annen, dvs:

Σk-lmCk(l+X)-tk)=(Σl-lm’Dl(1+X-sl)) der
X er effektiv årlig rente (EÅR)
m er det tall som tilsvarer den siste kredittutnyttelsen,
k er det tall som tilsvarer en kredittutnyttelse, slik at 1 > k > m,
Ck er beløpet for kredittutnyttelse k,
tk er tidsintervallet, uttrykt i år eller brøkdeler av et år, mellom tidspunktet for første kredittutnyttelse og tidspunktene for hver av de senere kredittutnyttelsene, slik at t1=0,
m er det tall som tilsvarer siste tilbakebetaling eller betaling av omkostninger,
l er det tall som tilsvarer en tilbakebetaling eller en betaling av omkostninger,
Dl er beløpet for en tilbakebetaling eller en betaling av omkostninger,
sl er tidsintervallet, uttrykt i år eller brøkdeler av et år, mellom tidspunktet for første kredittutnyttelse og tidspunktene for hver senere tilbakebetaling eller betaling av omkostninger.
Kilde: St.prp. nr. 63 (2008-2009)FOR 2010-05-07 nr 654: Forskrift om kredittavtaler mv.

De færreste vil sette seg ned med denne formelen. Og selv den forenklede formelen kan være slitsom for de fleste å ta i bruk, selv om den ikke overgår hva som er forventet av mattekunnskapene til en sjuendeklassing.

Låner du fra en seriøs norsk tilbyder som de vi sammenligner i vår forbrukslånkalkulator, kan du være trygg på at renten blir beregnet korrekt ut fra den informasjon som er gitt om etableringsgebyr, nominell rente, termingebyr og nedbetalingstid.

Med kalkulatoren vår får du vite hvilken effektiv rente du kan forvente å betale i hver enkelt bank, og du får derfor en god idé om hva lånet faktisk vil koste. Vi gjør det lett for deg å sammenligne etableringsgebyr og termingebyr fra ulike tilbydere, og dermed finne det gunstigste forbrukslånet for akkurat deg.

Effektiv rente på forbrukslån versus boliglån

Forbrukslån har som regel relativ høy effektiv rente. Det er flere grunner til det. En grunn er at den nominelle renten er høyere enn for sikrede lån. I og med at banken tar større risko ved å låne deg penger uten sikkerhet, tar de også inn mer i renter. Jo lavere forbrukslån du tar opp, desto større prosent av totalbeløpet utgjør etableringsgebyr og termingebyr. Dette får utslag på effektiv rente.

For å bruke et eksempel: et forbrukslån på 50,000 kroner med 10% nominell rente, 950 kroner i etableringsgebyr og termingebyr på 35 kroner, betales tilbake over 3 år. Den effektive renten blir 13.6%.

For et lån på 500,000 kroner med 10% nominell rente, 950 kroner i etableringsgebyr og 35 kroner i termingebyr som betales tilbake over 20 år, blir den effektive renten 10.62%, altså 0.62 prosentpoeng høyere enn den nominelle renten, mens den var 3.6 prosentpoeng høyere for eksempelet med samme nominelle rentesats, med lavere lånesum og kortere nedbetalingstid.

Det betyr ikke at det blir «billigere» å ta opp et større lån og betale det tilbake over lenger tid, men rentekostnaden av totalen blir lavere.