Med alle tilbudene om forbrukslån på Internet, er det lett å bli forvirret. I tillegg til banker som Bank Norwegian, Santander, GE Money Bank og ya Bank, er det stadig flere finansagenter på markedet.

Finansagenter tilbyr ikke kreditt selv, og kvalifiserer slik sett ikke som “finansinstitusjon”. Finansagenter opptrer på vegne av de utlånere de har avtale med.

Fordi finansagentene ikke driver med utlån, er de ikke underlagt tilsyn av Finanstilsynet og trenger heller ikke tillatelse.

Finansagenter og lånemeglere fremstår like, men det er en forskjell. En lånemegler skal representere begge parter – altså både en kunden og utlånere de har avtaler med. Lånemeglere må stille sikkerhet for sin virksomhet og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Finanstilsynets Rundskriv 16/2009 gir en oversikt over krav til finansagenter.Finansagent

  • En finansagent skal bistå med utfylling og oversendelse av lånesøknader til finansinstitusjoner.
  • Finansagenten kan kun kreve betaling fra den finansinstitusjonen agenten representerer, jf. finansavtaleloven § 88. Finansagenten kan ikke motta betaling fra kunden. Du skal derfor ikke behøve å betale mer for å bruke en finansagent.
  • Finansagenter har ikke lov til å ha en oppgjørsfunksjon verken ved utbetalingen av lånet eller ved betaling av renter og avdrag. Du får derfor eventuelle lån betalt direkte fra finansinstitusjonen.
  • Det skal fremgå av markedsføringen hvilke finansinstitusjoner agenten representerer.

Bank eller finansagent?

For dem som ikke er glad i å fylle ut skjema, kan det være verdt å gå via en finansagent for å unngå feil. Men ikke alle finansagenter hjelper med utfylling av søknader. På den annen side er søknadene på nett enkle å fylle ut for de fleste.

Uansett er det lurt å be om tilbud fra flere banker og agenter. Bruk vår forbrukslånskalkulator for å få en ide om renter og avdrag, og dersom du mener forbrukslån er riktig for deg, send inn flere enn én søknad.

Les også: Tilbydere av forbrukslån