Mellom 30 og 90 prosent av alle som søker om forbrukslån får avslag. Er du blant dem? Lurer du på hvorfor?

Første skritt er å se på om du tilfredsstiller minstekravene:

Bosted: De fleste låneinstitusjoner krever at du har bodd i Norge i minst tre år, og at du har folkeregistrert adresse i Norge. Noen krever også at du er norsk statsborger.

Fast inntekt: Du må ha fast inntekt fra enten arbeid, pensjon eller trygd. Dersom du er selvstendig næringsdrivende, kreves det som regel at du har vært det i et visst antall år.

Alder: Kravene til minstealder varierer fra 18 år og oppover. I enkelte tilfeller vurderes søkere under 25 år som ellers ville blitt avvist, dersom de eier egen bolig.

Betalingsanmerkninger: Du kan ikke ha noen pågående inkassosaker. Betalingsanmerkninger for gjeld som er blitt nedbetalt skal ikke ha noe å si, ettersom anmerkningene slettes når gjelden er betalt. Gjeldsordning gir betalingsanmerkning så lenge den pågår.

Kredittsjekk avgjør svaret på lånesøknaden

avslag

Enkelte demografiske grupper er statistisk sett bedre betalere enn andre.

At du tilfredsstiller minstekravene er imidlertid ingen garanti for at lånet blir innvilget. Når du søker om lån, blir det automatisk foretatt en kredittsjekk av deg.

Kredittsjekken baseres på demografiske opplysninger som analyseres ut fra visse standardkriterier. Disse er basert på statistikk om lånekunder, og beregningen gjøres automatisk.

At du befinner deg i en bestemt demografisk gruppe som ifølge statistikken er dårligere betalere, betyr selvsagt ikke at du nødvendigvis er en dårlig betaler. Men fordi kredittselskapene ikke foretar en manuell individuell vurdering, men en automatisk kredittvurdering, vil risikoen som følger av statistikken bli avgjørende for din søknad.

Vanlige årsaker til avslag på søknad om forbrukslån

 • For høyt lånebeløp i forhold til inntekt og forpliktelser

  Dette punktet er selvforklarende. Banken mener det er urealistisk at du skal kunne betjene lånet du har søkt om med din nåværende inntekt og andre forpliktelser.

 • For høye månedlige avbetalinger i forhold til inntekt

  Din tilgjengelige månedlige inntekt anses å være for lav i forhold til terminbeløpet. Her er det mulig du ville fått en annen vurdering med lengre nedbetalingstid.

 • Hyppig flytting

  Dersom du har hatt mange folkeregistrerte adresser de siste årene, kan dette virke negativt. Det betraktes som et tegn på at du ikke er “stabil”.

 • Nedgang i inntekt

  En nedadgående trend i din inntekt anses som et signal om at du kan få problemer med dine betalingsforpliktelser.

 • Ujevn inntekt

  At inntekten varierer sterkt, blir sett på som negativt selv når inntekten er høy. Muligheten for markant nedgang i inntekt innebærer en risiko for at du har vent deg til et høyt forbruk i perioder med høy inntekt som du ikke kan finansiere når inntekten går ned.

 • År uten inntekt

  Dersom du står oppført med null i inntekt i ett eller flere år de siste tre til fem årene, kan dette føre til avslag. Dette gjelder også dersom du har arbeidet i utlandet og skattet til et annet land.

 • Høy gjeld

  Dersom du har høy eksisterende gjeld i forhold til inntekt, kan det vurderes dithen at du ikke har økonomisk grunnlag for å betjene ytterligere gjeld.

 • Bosted

  Visse geografiske områder har flere dårlige betalere enn andre. Selv om bosted ikke er avgjørende, kan det være en faktor som teller negativt hvis det sammenfaller med flere andre risikofaktorer.

 • Næringsinteresser

  Dersom du er selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonsforetak) eller har andre næringsinteresser, kan det betraktes som en risiko ettersom du kan stilles ansvarlig for selskapets gjeld eller grove feil begått som styremedlem.

 • I begynnelsen av 20-årene

  Selv om enkelte kredittytere vurderer også unge søkere, kan det telle negativt dersom du er mellom 18 og 25 år. Én årsak er at det rett og slett er færre tilgjengelige data for unge personer. Selskapene kan vurdere det slik at de ikke vet nok om deg til å gi deg en høy score, selv om du ikke har betalingsanmerkninger. Et annet moment er at unge personer som regel er i etableringsfasen og sannsynligvis kommer til å pådra seg nye økonomiske forpliktelser.

Hvilke faktorer gir høyere kredittscore?

avbetalinger

Jevn inntekt, stabilt bosted og en historie som god betaler gir høyere kredittscore.

Listen over faktorer som gir lav kredittscore, gir en pekepinn på hva som gir høy score. Å ha formue teller naturligvis positivt, men de færreste som tar opp forbrukslån har en betydelig disponibel formue.

Andre viktige faktorer er jevn inntekt, stabilt bosted og en historie som god betaler.

Det å være over 30 år gammel hjelper også, ettersom lånesøkere i 20-årene som regel har færre år bak seg som yrkesaktive og som registrerte betalere.

Tidligere fikk kvinner automatisk en noe høyere kredittscore enn menn fordi de som gruppe ble ansett som bedre betalere, men denne praksisen er nå avviklet.

Hvordan øke sjansene?

Inkassosaker som så fører til betalingsanmerkninger er den vanligste årsaken til lav kredittscore og påfølgende avslag på forbrukslån.

De fleste banker tillater at du søker om forbrukslån på nytt dersom du har fått avslag, men det er liten vits i å gjøre dette før informasjonen som kredittopplysningsselskapene bruker for å beregne din kredittscore har endret seg.

Dette kan du gjøre:

 • Sørg for at alle inkassosaker er ryddet opp i. Betalingsanmerkninger slettes når gjelden er oppgjort. Det er viktig å få orden på eksisterende gjeld så fort som mulig.
 • Vær en god betaler: betal ned eksisterende gjeld innen fristene.
 • Vurder en medsøker dersom utlåner tillater det.

Les også: Beste forbrukslån? Dette bør du se etter