Hvis du bekymrer deg for om gjeld fra forbrukslån kan gå i arv ved dødsfall, kan du slappe av. Svaret er nemlig nei, gjeld går ikke automatisk i arv.

Hvis en eller begge foreldrene dine har tatt opp forbrukslån i godt voksen alder, trenger du dermed ikke bekymre deg for at du kommer til å arve gjelden deres. Det samme gjelder hvis du vurderer å ta opp forbrukslån, men ikke ønsker at barna dine skal arve gjelden din dersom du går bort.

Bør ikke signere på å akseptere arv av gjeld

Så lenge arvingen ikke signerer på at han eller hun aksepterer å arve gjelden, vil den ikke stå ansvarlig for den. Forbrukslånet vil imidlertid bli betalt med verdier fra dødsboet, slik at det kan påvirke hvor mye som blir igjen i boet.

Når en person går bort, kan arvingen(e) bli bedt om å skrive under på et skjema hvor det bekreftes at en aksepterer å arve all formue og gjeld. Dette skjemaet bør man kun signere på dersom man er sikker på at formuen overstiger gjelden, hvis ikke risikerer man å bli ansvarlig for å betale tilbake gjeld.

Verdier fra boet dekker gjeld

Hvis man er i tvil er det smarteste å avslå å signere, og la dødsboet bli gjort opp av gjeldende tingrett. Da vil bobestyreren skaffe seg oversikt over hvilke verdier som finnes i dødsboet, og hvor mye gjeld som følger med. Deretter vil all gjeld bli gjort opp så langt det lar seg gjøre, før et eventuelt overskytende beløp vil bli overført som arv til arvinger.

Uansett om man vurderer å ta opp lån selv, og ikke ønsker at egne arvinger skal måtte overta gjelden, eller om foreldrene dine vurderer å ta opp forbrukslån, er det altså ingen risiko for at gjelden vil gå i arv.

To eksempler

En enke har tatt opp et forbrukslån på 400 000 kroner. Hun eier en gjeldsfri bolig som er verdt 1 000 000 kroner. Hun går bort etter å ha brukt opp hele forbrukslånet, og har i praksis ingen penger på konto. Arveoppgjøret blir da boligens verdi på 1 000 000 kroner, minus gjelden på 400 000, totalt 600 000. Dette beløpet vil bli delt mellom arvingene etter henne og basert på hennes testament.

La oss ta et annet eksempel, hvor den eneste forskjellen er at enken leier en leilighet. Når hun går bort vil dødsboet stå med en nettoverdi på -400 000 kroner. Så lenge ikke noen arvinger samtykker til å arve gjelden, må utlåneren ta tapet på sin kappe. Ingen arver noe fra enken, verken gjeld eller formue.

Det er dermed ingen som helst fare for at arvtaker blir tvunget til å arve gjeld fra forbrukslån fra familie, med mindre man selv samtykker til å gjøre det. Er man i tvil om verdien på dødsboet, bør det overlates til tingretten å finne ut av det og gjøre opp utestående gjeld.